SunFish HR

การทำงานด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า
SunFish HR เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ที่แท้จริง สำหรับ HRIS ในปัจจุบัน
เพื่อผลักดันธุรกิจของคุณ และทำให้การจัดการทรัพยากรบุคคล
เป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุดในบริษัท

SunFish HR คืออะไร ?

SunFish HR เป็นระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรที่ให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่รวดเร็วผ่านมือถือและเว็บไซต์ พัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่การประมวลผลแบบคลาวด์ SunFish HR มีให้บริการในรูปแบบซอฟต์แวร์สำหรับการสมัครสมาชิกบริการ (SaaS)

mac-sunfish-hr

ง่าย

นำเข้าข้อมูลจาก Microsoft Excel ได้อย่างรวดเร็ว

กำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ได้อย่างง่ายดาย

จัดการระดับการเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการทำงานได้รวดเร็ว

จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดสำหรับการบำรุงรักษาและสนับสนุนการใช้งาน

สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล

เลือกจ่ายเฉพาะฟังก์ชั่นที่คุณใช้งานและสามารถอัพเกรดเพิ่มเติมได้ในอนาคต

การรักษาความปลอดภัย

ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2015 การจัดการคุณภาพตรวจสอบโดยการประกันคุณภาพการลงทะเบียนของ Lloyd

ผ่านการรับรอง ISO / IEC 27001: 2013 การจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ได้รับการตรวจสอบโดย British Standard Institution (BSI)

ข้อมูลถูกเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูล Tier 3 ที่ปลอดภัย